Ing. Pavel Vopalecký, M.A.

Každý z nás je osobnost. Každý z nás je něčím pozoruhodný a zvláštní…
Máme schopnosti, které jsme do určité míry poznali a rozvinuli – a které i využíváme.
Ale mnohé v nás teprve čeká na objevení, rozvinutí a lepší využití.

Rozvoj lidí je moje celoživotní vášeň.
Největší radostí jsou pro mě malé i radikální proměny, na nichž jsem se mohl podílet a které jsem mohl pozorovat.

Tento web chápu hlavně jako rozcestník ke konkrétním sférám, kterými sloužím druhým; ať už zdarma nebo za úhradu…

 

Axia Management Academy

Axia Management AcademyAxia Management Academy je vzdělávací ústav, který kromě jiných kurzů především poskytuje mezinárodně uznávaný titul MBA (Master of Business Administration).
Mojí úlohou je tam především modul Rétorika a sebeprezentace. Jsem také předsedou správní rady.

 

Akademie mluvení

Axia PlusAkademie mluvení je můj projekt online vzdělávání v oblasti osobní a skupinové komunikace.
Základní kurz „Sedm velkých principů malého mluvení“ představuje praktickou online výuku se spoustou podnětů, příkladů a také úkolů pro vlastní nácvik klienta.
Návštěvníkům webu, kteří se zaregistrují, zdarma posílám krátká inspirační videa pro rozvoj mluvené komunikace.
Rozmanité drobné příspěvky postupně přibývají také na Facebookové stránce Akademie mluvení.
Stránky Akademie mluvení zachycují kousek mojí historie, pokud jde o můj mluvený projev a taky něco o mém vzdělání…

 

Axia Plus

Axia PlusAxia Plus představuje podrobnější popis tréninkových aktivit a seminářů, které poskytuji především firmám, vzdělávacím institucím, neziskovkám a dalším skupinám.
Vždycky šlo o tréninky nebo semináře připravené podle specifických potřeb cílové skupiny. Domluv to se šéfem nebo se skupinou svých přátel a něco užitečného dáme dohromady!
Věnuji se hlavně těmto oblastem:
      – Komunikace a veřejný projev
      – Rozvoj osobnosti
Na webu Axia Plus se také nachází můj pracovní životopis.

 

Rozměr navíc

Rozměr navícO svých stránkách Rozměr navíc říkávám, že to je můj „přemýšlivý web“.
Když jsem v kontaktu s lidmi, naslouchám jim, vidím jejich potřeby a snažím se jim pomáhat a ukázat potřebné zdroje.
Lidé jsou pro mě obrovskou studnou námětů a otázek. Rozměr navíc je sbírkou odpovědí, které jsem našel a stručně zformuloval. Ještě spousta jich na své zpracování teprve čeká; takže postupně přibývají.
O věcech praktického života pojednává hlavně sekce nazvaná Horizontála. Pohled vzhůru nebo shora reprezentuje Vertikála; tam je prostor pro věci a jevy, které nás poněkud přesahují – až po kontakt s živým Ježíšem v praktickém životě…

 

Inspiration

InspirationInspiration je neziskovka, kterou jsem spolu se svými přáteli založil před několika lety. Smyslem našich aktivit je především:
      – rozvoj lidí
      – kultivace vztahů
      – vytváření komunit
      – motivace ke smysluplnému životu.
Jinými slovy, chceme vidět smysluplnou a hlubokou proměnu v životech lidí, ve vztazích a také v různých komunitách.
Naše klíčové hodnoty se opírají o životní principy formulované v Bibli. Proto také o Bibli docela často velmi neformálním způsobem mluvíme a čerpáme z ní moudrost pro život… je to krásné dobrodružství!